ABENA SEMINÁRE


abena-seminar

Na základe veľmi dobrých ohlasov už od roku 2007 organizuje naša firma v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodnch asistentiek celoslovenské odborné semináre na tému "Inkontinencia a jej komplexné riešenie v zariadeniach dlhodobej starostlivosti". Semináre sú určené pre sestry (najmä v riadiacich pozíciách) a vyšší manažment zariadení pre seniorov a zariadení sociálnych služieb. Podujatia sú zaradené do systému kreditného hodnotenia účasti (12 kreditov). Na seminároch sú dominantné odborné bloky, zaoberajúce sa nielen inkontinenciou z rôznych pohľadov, ale aj ďalšími aktuálnymi témami. Zaujímavé sú aj prezentácie spolupracujúcich firiem, ktoré pozývame podľa možnosti ponúknuť zariadeniam čo najzaujímavejšie produkty. Semináre sú spojené aj so súťažou o hodnotné ceny.
Motto našich seminárov je: "Je lepšie jedenkrát vidieť a počuť ako stokrát čitať!"

Ak máte záujem zúčasniť sa seminára (či už ako účastník alebo ako vystavovateľ) neváhajte nás kontaktovať e-mailom, radi Vám pošleme bližšie informácie.

Fotogaléria našich seminárov:

abena-seminar

I. Celoslovenský odborný seminár - apríl 2007, Belušské Slatiny
II. Celoslovenský odborný seminár - október 2007, Zemplínka Šírava
III. Celoslovenský odborný seminár - apríl 2008, Krpáčovo
IV. Celoslovenský odborný seminár - apríl 2009, Belušské Slatiny
V. Celoslovenský odborný seminár - apríl 2010, Prešov
VI. Celoslovenský odborný seminár - 31.3. - 1.4. 2011, Belušské Slatiny
VII. Celoslovenský odborný seminár - apríl 2012, Bobrovník
VIII. Celoslovenský odborný seminár - apríl 2013, Belušské Slatiny
IX. Celoslovenský odborný seminár - apríl 2014, Teplý Vrch
X. Celoslovenský odborný seminár - marec 2015, Belušské Slatiny
XI. Celoslovenský odborný seminár - apríl 2016, Ždiar
XII. Celoslovenský odborný seminár - apríl 2017, Belušské Slatiny


Partneri seminárov:

absem absem absem absem absem
 
absem absem absem absem
 
  absem absem absem absem absem
 
  absem absem absem absem absem